ISI YALITIMI

Antalya İzolasyon Isı Yalıtımı

Mantolama, adı üzerine, manto gibi bir yalıtıcı aracılığı ile, binaların giydirilmesi işlemidir.Tanım olarak, “ısı yalıtımını sağlamaya yarayan işlem” denebilir.

Isı yalıtımı ise, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini engellemek amacıyla yapılan işlemlerin bütününe denmektedir. Bu işlem sırasında, ısı transferini azaltmayı sağlayan malzemelere ise, ısı yalıtım malzemeleri ismi verilmektedir.

Isı yalıtımı duvarlarda, iç yüzeylerde; terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler, sıva veya boya kabarmaları (kış aylarında çok sık görülen ama dışarıdan su sızması olarak nitelendirilen durum) oluşmaz.Yaşanılan olaylar hastalanmaya neden olan bölgesel sıcak-soğuk farkları oluşmaz. Dolayısıyla, sağlık harcamaları azalır. Isı yalıtlı duvarların içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz (örneğin; inşaat çeliklere paslanıp incelmez).Isı yalıtımlı binalar daha az yakıt yakacaklarından havayı kirletme miktarları azalır.